ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Photowall dba o bezpieczną dla środowiska produkcję, odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów i prowadzenie działalności zgodnie z zasadami etyki. Dokładamy starań, aby ograniczać ilość odpadów, wykorzystywać energię odnawialną i stosować uczciwe praktyki. Nasze zamiary są jasne: tworzenie z troską, współpraca z myślą o wspólnych celach i uczciwe postępowanie.

Świadomość emisji dwutlenku węgla

 • Emisje równe 5 samochodom
  Nasze emisje operacyjne są niezwykle niskie i wynoszą 23 tony CO2, co jest porównywalne z roczną emisją zaledwie 5 samochodów osobowych.
 • 100% energii ze źródeł odnawialnych
  Zarówno nasze zakłady produkcyjne, jak i siedziba główna są zasilane w całości energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
 • Zaangażowanie dostawców
  Aż 70% naszych partnerów przeszło na odnawialne źródła energii, przyczyniając się do obniżenia emisji w całym cyklu życia produktu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

 • Produkcja na żądanie
  Każda tapeta jest produkowana specjalnie na zamówienie, co eliminuje nadprodukcję.
 • Kleje na bazie wody
  Nasze tapety są połączone z klejami na bazie wody.
 • Minimalne zwroty
  Wyjątkowa jakość i zaangażowanie klientów skutkują przekładają się na mniejszą liczbę zwrotów produktów.

Opieka nad produktem

 • Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców
  Nasze tapety wytwarzamy z surowców pochodzących z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób.
 • Zrównoważone opakowania
  Dbamy o to, aby wszystkie materiały opakowaniowe były pozyskiwane w sposób zrównoważony.
 • Ekologiczne tusze
  Nasze tusze są biodegradowalne i wolne od rozpuszczalników oraz szkodliwych substancji chemicznych.

Więcej informacji o naszych materiałach znajdziesz w naszej polityce ochrony środowiska.

Etyczny łańcuch dostaw

 • Wyprodukowano w Szwecji
  Wszystkie tapety są produkowane w naszym własnym zakładzie w Sztokholmie, z troską o jakość i etyczne postępowanie.
 • Weryfikacja dostawców
  Dokładnie sprawdzamy, czy nasi dostawcy kierują się zasadami odpowiedzialności społecznej i ochrony środowiska.
 • Zaufani partnerzy
  Starannie dobieramy dostawców oraz budujemy z nimi długofalowe relacje, co sprzyja stabilności i etycznemu postępowaniu.

Dbanie o różnorodność i samopoczucie pracowników

  Photowall promuje kulturę inkluzywności i różnorodności. Staramy się tworzyć pozytywne miejsce pracy, w którym wszyscy pracownicy mogą liczyć na szacunek i możliwości rozwoju osobistego.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

  Opracowujemy i testujemy nasze produkty zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, stale dążąc do zapewnienia maksymalnej ochrony konsumentów.