Dbamy o środowisko naturalne

O środowisku naturalnym myślimy na każdym kroku – od produkcji po dostawę. Właśnie z tego powodu wytwarzamy wyłącznie produkty na zamówienie. Oznacza to bowiem, że nic nie odkładamy do magazynu, ani też nie wyrzucamy bez potrzeby.

Nasze działania na rzecz środowiska

Staramy się ograniczyć do minimum negatywny wpływ naszej fabryki dekoracji ściennych na środowisko naturalne i tą zasadą kierujemy się we wszystkim, co robimy. Całość produkcji odbywa się na zamówienie, co oznacza, że wytwarzamy tylko wymaganą ilość produktów i niczego nie przechowujemy w magazynach ani nie wyrzucamy bez potrzeby. Tusze, których używamy do produkcji naszych tapet, nie zawierają rozpuszczalników ani szkodliwych substancji chemicznych oraz są biodegradowalne. Odpady powstające w ramach naszych procesów są poddawane recyklingowi przez firmę Hans Andersson Recycling AB, zajmującą się zagospodarowaniem odpadów. Więcej informacji o używanych przez nas materiałach można znaleźć w naszej polityce ochrony środowiska

Współpraca z organizacją Vi Agroforestry

Dokonując zakupów w Photowall, klienci sklepu wspierają jednocześnie naszą współpracę ze szwedzką organizacją Vi Agroforestry, zajmującą się ochroną środowiska. Wraz z Vi Agroforestry Photowall sadzi co roku 5000 drzew na terenach wokół Jeziora Wiktorii w Afryce Wschodniej.

Współpraca z Vi Agroforestry

Organizacja Vi Agroforestry zajmuje się sadzeniem drzew i roślin na terenach wyjałowionych. W efekcie gleby przywracane są do stanu naturalnej żyzności, dzięki czemu więcej żywności trafia na stoły potrzebujących. Drzewa wpływają również pozytywnie na lokalny klimat i zwiększają dostępność wody.

Sadzenie drzew zwiększa produkcję żywności w okolicznych gospodarstwach rolniczych, dzięki czemu zajmujące się uprawą rodziny są w stanie się utrzymać. Drzewa stanowią również źródło drewna opałowego i konstrukcyjnego, paszy dla zwierząt oraz żywności dla ludzi (owoce).

Na stronie organizacji Vi Agroforestry znajduje się więcej informacji na temat jej działalności i tego, jak można samemu zacząć sadzić drzewa.

w naszym łańcuchu dostaw

Firma Photowall współpracuje z partnerami, którzy podzielają nasze wartości. Jesteśmy dumni z naszych partnerów w łańcuchu dostaw, a z kilkoma z nich współpracujemy od momentu rozpoczęcia działalności, co miało miejsce 16 lat temu. Ryzyko społeczne w naszym łańcuchu dostaw jest niskie, a nasi partnerzy poważnie traktują swoją odpowiedzialność za środowisko. Częścią naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest ciągła poprawa warunków społecznych i minimalizacja wpływu na środowisko w całym łańcuchu dostaw. Zależy nam na poszanowaniu praw człowieka, wysokich standardach pracy i ochronie środowiska.

Staramy się dotrzymać tych zobowiązań przez:


  • lokalne produkowanie i pozyskiwanie większości produktów i materiałów,
  • współpracę z niewielką liczbą dostawców w oparciu o długoterminowe relacje,
  • zapewnienie szczegółowej przejrzystości w zakresie warunków społecznych i środowiskowych,
  • przeprowadzanie systematycznych kontroli zachowania należytej staranności w naszym łańcuchu dostaw,
  • współpracę nad ulepszeniami z dostawcami.

W 2021 roku mieliśmy 10 bezpośrednich dostawców tapet, plakatów i ram. 7 z nich miało siedzibę w Europie Północnej. 3 dostawców miało siedzibę w Chinach i na Tajwanie. 87% naszego całkowitego wolumenu zakupiliśmy od europejskich dostawców. W 2022 r. rozszerzyliśmy nasze działania w zakresie odpowiedzialności w łańcuchu dostaw, opracowując wytyczne Photowall dotyczące przeprowadzania kontroli zachowania należytej staranności w naszym łańcuchu dostaw zgodnie z wytycznymi OECD w sprawie należytej staranności w ramach odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dokonaliśmy szczegółowej społecznej i środowiskowej analizy ryzyka w oparciu o kraj produkcji, typ produktu i rodzaj produkcji dla wszystkich części naszego łańcucha dostaw, zmapowaliśmy oceny w odnesieniu do analizy ryzyka i zidentyfikowaliśmy potencjalne luki. Na podstawie kategorii ryzyka i ocen zdefiniowaliśmy najważniejsze inicjatywy z dostawcami.

Jedną z inicjatyw jest rozpoczęcie zbierania od naszych dostawców informacji na temat zaktualizowanego zestawu środków zrównoważonego rozwoju, na przykład w zakresie przejścia na energię odnawialną. Pomoże to nam i naszym dostawcom jeszcze bardziej ograniczyć emisje CO2.

Standardy środowiskowe w naszym łańcuchu dostaw są wysokie. Nasz największy dostawca papieru posiada złotą ocenę Ecovadis w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem i wydajności oraz jest jednym z najbardziej zrównoważonych producentów w przemyśle celulozowo-papierniczym. Dostawca wyznaczył cele w zakresie redukcji emisji CO2 i zużycia wody, a także korzysta już w 30% z energii odnawialnej. Całe nasze drewno i papier są zgodne z rozporządzeniem UE w sprawie drewna, które zapobiega handlowi nielegalnie pozyskanym drewnem, a 100% naszego papieru posiada certyfikat FSC, który dokumentuje, że pochodzi on z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i jest pozyskiwany z zachowaniem dobrych warunków socjalnych.

Standardy społeczne w naszym łańcuchu dostaw są również wysokie ze względu na produkcję w krajach, w których standardy są wysokie i monitorowane. Właśnie zakończyliśmy tworzenie nowego Kodeksu Postępowania dla Dostawców, który przekażemy wszystkim dostawcom w najbliższych miesiącach i który będzie stanowił podstawę naszych przyszłych spotkań dotyczących kwestii społecznych i środowiskowych z dostawcami. Nasze wytyczne dotyczące należytej staranności zawierają również zaktualizowane informacje na temat wdrażania nowych dostawców.

Szybka dostawa

Zamówienia wysyłamy w ciągu 1–4 dni (obecnie 5-8 dni), a dostawa zawsze jest darmowa. Klej do tapet w zestawie.

100% gwarancji

Pragniemy, aby wszyscy nasi klienci byli zadowoleni. Jeśli zamówiony produkt nie spełni Twoich oczekiwań, oferujemy możliwość dokonania zwrotu w ciągu 30 dni.